Ổ cứng - Thẻ Nhớ

Showing 1 - 6 out of 6

Page 1 out of 1

Hình Ảnh Sản Phẩm Giá (VND) Danh Mục SP Hãng SX Action
HS-TF-D1(STD)/32G -27%
110,000
Mua
ST10000VE001 (10Tb)
10,790,000
Mua
ST4000VX007 (4TB) -16%
2,559,000
Mua
ST2000VX008 (2TB) -11%
1,650,000
Mua
ST1000VX005 (1Tb)
1,250,000
Mua
ST8000VX004 (8Tb) -5%
6,150,000
Mua
X