Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi hiểu rằng sự bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là một trách nhiệm quan trọng. Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng của chúng tôi để đảm bảo an toàn và tin cậy:

1. Thu Thập Thông Tin:
  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và liên quan đến việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
  • Thông tin cá nhân chỉ được thu thập sau sự đồng ý rõ ràng của khách hàng.
2. Loại Thông Tin Thu Thập:
  • Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và các thông tin thanh toán liên quan.
3. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:
  • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng để xác nhận đơn hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, và thông báo về các cập nhật hoặc khuyến mãi đặc biệt.
4. Bảo Mật Thông Tin:
  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ an toàn khỏi mọi rủi ro.
5. Không Chia Sẻ Thông Tin:
  • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được chia sẻ, bán hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi yêu cầu theo quy định pháp luật.
6. Quyền Lực Truy Cập Thông Tin:
  • Chỉ những người được ủy quyền có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và chỉ sử dụng thông tin đó với mục đích cụ thể.
7. Bảo Vệ Thông Tin Thanh Toán:
  • Thông tin thanh toán được xử lý thông qua các cổng thanh toán an toàn và mã hóa để đảm bảo tính bảo mật cao.
8. Thông Tin Duyệt Cookies:
  • Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến và thu thập thông tin về tương tác của khách hàng trên trang web.
9. Chính Sách Cookie:
  • Chúng tôi có Chính Sách Cookie rõ ràng để thông báo và cung cấp lựa chọn cho khách hàng về việc chấp nhận hoặc từ chối cookies.
X