Quý khách hàng Chuyển tiền, chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho chúng tôi.

Tài khoản công ty: 

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Tùng Thiện Vương, Tp. HCM

Công ty TNHH Viễn Thông Công Nghệ Rồng Việt

Số Tài khoản: 151166069

Tài khoản cá nhân:

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Tùng Thiện Vương, Tp. HCM

Chủ Tài khoản: Đỗ Hoàng Phi

Số Tài khoản: 157414349

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chủ Tài khoản: Đỗ Hoàng Phi

Số tài khoản: 0511000421532