Phòng họp 4-6 người

Mã: KIT4 Danh mục:

Bộ sản phẩm cần có là

  • Webcam GUV3100
  • Micro hội nghị đa hướng GAU

Brand

GRANDSTREAM

X