Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tùy loại hàng hóa sẽ có chính sách bảo hành khác nhau.