Software Uniview

Maintenance Tools Uniview Camera Tất cả các software bạn cần cho hệ thống camera UNV

EZStation – Phần mềm xem camera trên máy tính

EZTools 2.0 là bộ công cụ để quản lý thiết bị, quản lý kênh, nâng cấp và bảo trì thiết bị, ghi lại thời gian và tính toán dung lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *