Tin tuyển dụng

 • Tuyển nhân viên kế toán hóa đơn
  Tuyển nhân viên kế toán hóa đơn 28-07-2015, 10:41 am - Lượt xem: 255
  Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Vitek là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm CNTT. Để phục vụ kế hoạch kinh doanh, chúng tôi cần tuyển những ứng viên xuất sắc cho các vị trí sau.
 • Tuyển nhân viên kỹ thuật
  Tuyển nhân viên kỹ thuật 28-07-2015, 10:41 am - Lượt xem: 265
  Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Vitek là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm CNTT. Để phục vụ kế hoạch kinh doanh, chúng tôi cần tuyển những ứng viên xuất sắc cho các vị trí sau.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh
  Tuyển nhân viên kinh doanh 28-07-2015, 10:41 am - Lượt xem: 251
  Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Vitek là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm CNTT. Để phục vụ kế hoạch kinh doanh, chúng tôi cần tuyển những ứng viên xuất sắc cho các vị trí sau.
Sản phẩm đã xem
 • Hiclean
 • Karcher
 • Lavor
 • Dell
 • Asus
 • Hiclean
 • Karcher
 • Lavor
 • Dell
 • Asus
 • Hiclean
 • Karcher
 • Lavor
 • Dell
 • Asus